De danske småøer

9 03 2010
Med 406 øer er Danmark et sandt ørige. 

De 27 mindste øer, hvor der fortsat bor folk, kaldes ’de danske småøer’. 

Spørgsmålet er om Danmark skal kæmpe for at disse små øer også i fremtiden skal have velfungerende samfund og være en del af den danske kulturarv, eller blot skal lade samfundsudviklingen gå sin gang, med den affolkning af øerne der følger med.  

Vi mødte den sande ø-isolation, da vi rejse med ø-posten til Birkholm for at møde Morten og Frede Mortensen. De to herrer har levet hele deres liv på den 92 hektar store ø i det sydfynske øhav. De to brødres liv på øen illustrerer den udvikling de danske ø-samfund har gennemgået og til stadighed gennemgår. I brødrenes barndom var øen befolket af 80 mennesker, en skole, en købmand, landbrug og fiskeri. Men da vi møder dem i deres livs efterår er situationen en ganske anden. Skolen er lukket, købmanden tillige. Faktisk er der kun Morten, Frede og Fredes kone tilbage på øen. Og ifølge dem selv, vil der ikke komme nye fastboere den dag de går bort. Dermed lider Birkholm samme skæbne, som mange danske småøer før den – en ø kun med sommerhuse.

Se reportagen “Birkholm Brødrene”, klik her. 

Læs reflektionsrapport om “Birkholm Brødrene”, klik her.  

De små ø-samfund er alt andet end billige i drift. Det oplevede vi, da vi rejste med øernes største udgift – FÆRGERNE – til Birkholm. Og da Frede Mortensen viste os øens helikopterlandeplads. Herfra er han selv, såvel som broderen Morten flere gange blevet hentet af helikopteren, for ambulancer gør ikke stor gavn på en isoleret ø. Vi har kigget nærmere på, hvad de danske småøer koster. 

Læs hvad de koster, klik her

Da vi først begav os ud på denne ø-rejse, forbandt vi de danske øer med fuglefløjt og Morten Korch idyl. Og det er der en grund til. Siden Achton Friis i 1926 skrev den første beretning om de danske småøer har litteraturen søgt at idealisere livet på øerne. 

Læs hele vores kildeliste og analyser af udvalgt litteratur, klik her. 

Det er dog ikke lutter idyl, når pressen tager fat på de danske småøer. ’Fraflytning’ og ’lægemangel’ er blot nogle af de negative stempler øerne får i de danske mediers diskurs om emnet. 

Læs vores diskursanalyse, klik her. 

Læs vores oversigt over mediedækningen, klik her. 

Fra ø til å. Naturperlen Gudenåen er en dansk turistmagnet. Hvert år besøger tusinder af mennesker det 176 kilometer lange å-løb. Men nu trues hele herligheden af vandremuslinger. Vi undersøgte, hvordan disse små skabninger kan udgøre en fare for Gudenåen og dens økosystem. 

Se indslaget “Vandremuslinger”, klik her.  

Læs reflekionsrapport om “Vandremuslinger”, klik her.   

 
Reklamer